PN-EN 704:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 704+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Maszyny rolnicze -- Prasy zbierające -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposób ich sprawdzania na etapie projektowania i budowy samobieżnych i przyczepianych pras zbierających, niezależnie od kształtu i wielkości formowanych bel. Opisano sposoby eliminacji lub ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń poprzez spełnienie specyficznych dla pras zbierających wymagań. Określono również zakres niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy z maszyną

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 704:2002/Ap1:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 704:2002 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Prasy zbierające -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 07-10-2002
Data wycofania 28-08-2009
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 704:1999 [IDT]
Zastępuje PN-R-36502:1989 - wersja polska, PN-R-36510:1987 - wersja polska, PN-R-55026:1991 - wersja polska
ICS 65.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 704+A1:2009 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 704:2002/Ap1:2009P