PN-EN 62798:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań promienników podczerwieni

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa określa procedury badań, warunki i metody, zgodnie z którymi są określane główne parametry i główne charakterystyki robocze przemysłowych promienników podczerwieni.
Ograniczenie zakresu niniejszej normy stanowi, że promienniki podczerwieni mają maksimum emisji widma na długościach fali większych niż 780 nm w powietrzu lub w próżni i wytwarzają szerokopasmowe widmo ciągłe takie, jak wytwarzane przez promieniowanie cieplne lub łuki o wysokim ciśnieniu.
IEC 60519-1:2010 określa podczerwień, jako promieniowanie widzialne w zakresie częstotliwości między około 400 THz i 300 GHz. Odpowiada to długości fali w próżni między 780 nm i 1 mm. Przemysłowe nagrzewanie promiennikowe zwykle wykorzystuje źródła podczerwieni o temperaturach znamionowych między 500 °C i 3 000 °C, promieniowanie wytwarzane przez te źródła przeważa w zakresie długości fali między 780 nm i 10 µm.
Przemysłowe promienniki podczerwieni w zakresie niniejszej normy zwykle wykorzystują efekt Joule'a do przetworzenia energii elektrycznej w jednym lub wielu źródłach w promieniowanie podczerwone wysyłane z jednego lub wielu elementów. Takie promienniki podczerwieni są w szczególności
– termicznymi promiennikami podczerwieni w kształcie rur, płyt lub elementów ceramicznych innego kształtu z umieszczonym wewnątrz elementem rezystancyjnym,
– szklaną lampą kwarcową do podczerwieni lub lampami halogenowymi z gorącym żarnikiem jako źródłem,
– elementami nieizolowanymi wykonanymi z dwusiarczku molibdenu, węglika krzemu, stopów żelaza-chromu-aluminium takich, jak Kanthal lub materiałami podobnymi;
– szerokopasmowymi lampami łukowymi.
Niniejszej normy nie stosuje się do
– promienników podczerwieni będących laserami lub diodami luminescencyjnymi (LED);
– promienników podczerwieni powszechnego użytku;
– promienników podczerwieni do celów laboratoryjnych.
Większość opisanych badań, szczególnie badań niszczących, jest badaniami typu.
Badania opisane w niniejszej normie są przewidziane do oceny i porównania działania promienników należących do tej samej kategorii.
Badania dotyczące właściwości przemysłowych instalacji elektrotermicznych do podczerwieni podano w IEC 62693:2013.
Większość badań, lecz nie wszystkie, podane w niniejszej normie stosuje się do szerokopasmowych lamp łukowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62798:2015-03/AC1:2015-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62798:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań promienników podczerwieni
Data publikacji 31-03-2015
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Wprowadza EN 62798:2014 [IDT], IEC 62798:2014 [IDT]
ICS 25.180.10
Elementy dodatkowe PN-EN 62798:2015-03/AC1:2015-05E