PN-EN 62772:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym na napięcie przemienne powyżej 1 000 V i na napięcie stałe powyżej 1 500 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych z rdzeniem rurowym, składających się z przenoszącej obciążenia rury izolacyjnej, wykonanej z włókien impregnowanych żywicą, i wypełnionej wewnątrz materiałem izolacyjnym (np. materiałem stałym, cieczą, pianką, gazem pod ciśnieniem albo gazem bez dodatkowego ciśnienia), osłony (na zewnątrz rury izolacyjnej) wykonanej z polimeru (np. kauczuku silikonowego lub etylenowo-propylenowego) oraz z metalowych okuć zamocowanych na końcach rury izolacyjnej. Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym, jak określono w niniejszej normie, są przeznaczone do powszechnego stosowania w stacjach zarówno w warunkach wnętrzowych, jak i napowietrznych. Izolatory te stosuje się w stacjach o znamionowym napięciu przemiennym powyżej 1 000 V i częstotliwości nie większej niż 100 Hz, lub w sieciach prądu stałego o znamionowym napięciu powyżej 1 500 V.
Przedmiotem tej normy jest:
– zdefiniowanie stosowanych terminów;
– opis metod badań;
– określenie kryteriów przyjęcia wyrobu.
Każdą z prób przewidzianych w niniejszej normie, poza próbami termomechanicznymi, wykonuje się w normalnej temperaturze otoczenia. W niniejszej normie nie uwzględniono prób, które mogą być charakterystyczne dla urządzenia, którego częścią staje się kompozytowy wsporczy izolator stacyjny z rdzeniem rurowym. Ten obszar wymaga jeszcze dalszych przedsięwzięć technicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62772:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym na napięcie przemienne powyżej 1 000 V i na napięcie stałe powyżej 1 500 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny
Data publikacji 02-02-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 62772:2016 [IDT], IEC 62772:2016 [IDT]
ICS 29.080.10