PN-EN 62751-1:2015-03/A2:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Straty mocy w zaworach falownika napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmieniono Rozdział 1, zmieniono definicje w Rozdziale 3, zastąpiono 4-rty akapit w Rozdziale 4, w Rozdziale 8.2 oraz w Tablicy 1, akapit w Podrozdziale 4.4.1 oraz 4.4.5 oraz w Podrozdziale 4.5.3.2. Zmieniono Podrozdział A1, A.2.3, A.2.4, A.2.5, A.2.8, A.2.9, A.2.10, A.2.11, A.2.13, A.2.14, A.2.16 oraz A3. Zmieniono Bibliografię.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62751-1:2015-03/A2:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Straty mocy w zaworach falownika napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 12-12-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 62751-1:2014/A2:2022 [IDT], IEC 62751-1:2014/AMD2:2022 [IDT]
ICS 29.200