PN-EN 62598:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Aparatura jądrowa -- Wymagania konstrukcyjne i klasyfikacja radiometrycznych przyrządów pomiarowych

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do produkcji i instalacji elektrycznych systemów pomiarowych i przyrządów wykorzystujących źródła promieniotwórcze (radiometryczne przyrządy pomiarowe, zwane dalej przyrządami pomiarowymi). Ma ona również zastosowanie do pojemników źródeł stosowanych w wyżej wymienionych systemach pomiarowych . Norma ma zastosowania do urządzeń, które nie są związane z produkcją energii lub z cyklem paliwowym. Nie ma również zastosowania do urządzeń przenośnych, które ze względu na ich konstrukcję są przewidziane jako urządzenia ruchome oraz do przyrządów pomiarowych stosowanych z lampami rentgenowskimi, dla takich przyrządów może ona jednak być analogicznie wykorzystywana. Przedmiotem niniejszej normy jest określenie wymagań konstrukcyjnych dla projektów radiometrycznych przyrządów w odniesieniu do ochrony przed promieniowaniem. Niniejsza norma nie uwzględnia zagrożeń mechanicznych i elektrycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62598:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Aparatura jądrowa -- Wymagania konstrukcyjne i klasyfikacja radiometrycznych przyrządów pomiarowych
Data publikacji 28-04-2014
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN 62598:2013 [IDT], IEC 62598:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60405:2007 - wersja angielska
ICS 27.120.01