PN-EN 62253:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Fotowoltaiczne systemy pompowania wody -- Kwalifikacja projektu i pomiar parametrów eksploatacyjnych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano wymagania dotyczące projektowania, weryfikacji i pomiarów parametrów eksploatacyjnych fotowoltaicznych systemów nawadniających pracujących w trybie autonomicznym. Opisane pomiary mają zastosowanie zarówno w testach laboratoryjnych z symulatorem generatora PV lub w testach w warunkach naturalnych z wykorzystaniem rzeczywistego generatora PV. Niniejsza norma ma zastosowanie do systemów z zestawami pomp silnikowych podłączonych do generatora PV bezpośrednio lub poprzez przetwornicę (dc-dc lub dc-ac). Nie ma ona zastosowania do systemów wyposażonych w elementy magazynowania energii, chyba że są one tylko wykorzystywane do uruchomienia pompy (<100 Wh). Celem normy jest ustalenie procedury weryfikującej konfigurację zaprojektowanego fotowoltaicznego systemu pompowania zgodnie ze specyfiką warunków otoczenia. Niniejsza norma dotyczy następujących cech systemów pompowania: moc jako funkcja charakterystycznej szybkości przepływu przy stałej wysokości słupa wody; wysokość słupa wody jako funkcja charakterystyk szybkości przepływu przy stałej szybkości pompowania; parametry i wymagania projektowe; specyfikacja systemu; wymagania dotyczące dokumentowania; procedura weryfikacji projektu. Przedmiotem niniejszej normy jest ustalenie wymagań niezbędnych do zweryfikowania charakterystyk jakościowych fotowoltaicznego systemu pompowania. W tym celu zaproponowano urządzenia probiercze, pomiary i odchylenia, które należałoby zdefiniować gromadząc dane dla kopalnictwa

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62253:2011 - wersja angielska
Tytuł Fotowoltaiczne systemy pompowania wody -- Kwalifikacja projektu i pomiar parametrów eksploatacyjnych
Data publikacji 30-11-2011
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 62253:2011 [IDT], IEC 62253:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 27.160