PN-EN 62090:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy etykiet na opakowania podzespołów elektronicznych stosowanych w zautomatyzowanych procesach obsługi B2B. W etykietach tych stosuje się liniowy kod kreskowy i symbole dwuwymiarowe (2D). Etykiety przeznaczone do bezpośredniego znakowania wyrobów oraz etykiety wysyłkowe nie są uwzględnione w niniejszym dokumencie. Etykiety wymagane na opakowaniach podzespołów elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej B2C również nie są uwzględnione w normie.
Oznakowania kodem kreskowym i symbolami 2D stosowane są głównie do zautomatyzowanego rozpoznawania i zautomatyzowanego posługiwania się podzespołami na liniach montażu elektronicznego. Przewidziane zastosowania obejmują systemy do zautomatyzowanej kontroli opakowań podzespołów podczas produkcji, inwentaryzacji wewnętrznej dystrybucji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62090:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej
Data publikacji 26-09-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 62090:2017 [IDT], IEC 62090:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62090:2007 - wersja polska
ICS 31.190, 31.200, 35.040.50