PN-EN 62056-8-5:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia

Zakres

W niniejszej części IEC 62056 określono na użytek pomiarów energii elektrycznej profil komunikacyjny DLMS/COSEM z IEC 62056, oparty na Zaleceniach ITU-T G.9901: Wąskopasmowe nadajniki-odbiorniki komunikacji za pomocą linii elektroenergetycznych z multipleksowaniem przez ortogonalny podział częstotliwości – Specyfikacja gęstości widmowej mocy i ITU-T G.9903: Wąskopasmowe nadajniki-odbiorniki komunikacji za pomocą linii elektroenergetycznych z multipleksowaniem przez ortogonalny podział częstotliwości przeznaczone do sieci G3-PLC, protokół komunikacji za pomocą linii elektroenergetycznych (PLC) z multipleksowaniem przez ortogonalny podział częstotliwości (OFDM).
Warstwa fizyczna zapewnia metodę modulacji, która skutecznie wykorzystuje dopuszczoną szerokość pasma w obrębie pasm CENELEC A (3 kHz – 95 kHz), CENELEC B (95 kHz – 125 kHz), ARIB (10 kHz – 450 kHz) i FCC (bez określonych ograniczeń pasma częstotliwości), pozwalając w ten sposób na stosowanie zaawansowanych metod kodowania kanału. Umożliwia to komunikację odporną na zakłócenia w obecności zaburzeń wąskopasmowych, szumu impulsowego oraz selektywnego tłumienia częstotliwości.
Warstwa sterowania dostępem do nośnika (MAC) pozwala na przesyłanie ramek MAC przez wykorzystanie fizycznego kanału linii elektroenergetycznej. Zapewnia ona obsługę danych, sterowanie prawidłowością ramki, kojarzenie węzła oraz bezpieczne usługi.
Warstwa pośrednia adaptacji 6LoWPAN umożliwia skuteczną interakcję pomiędzy warstwą MAC a warstwą sieci IPv6. Użycie protokółu sieci IPv6 – ostatniej generacji protokółów IP – otwiera szeroki zakres potencjalnych zastosowań i usług na użytek pomiarów energii elektrycznej (ale zastosowania nie ograniczają się pomiarów energii).
Warstwa transportowa, warstwa aplikacji i model danych zostały określone w normach z serii IEC 62056 Zespół DLMS/COSEM
Zakres niniejszej normy dotyczącej profilu komunikacyjnego ogranicza się do aspektów dotyczących stosowania protokółów komunikacji łącznie z modelem danych COSEM i warstwą aplikacji DLMS/COSEM. Struktury danych specyficzne dla protokółu komunikacji nie są objęte zakresem niniejszej normy dotyczącej profilu komunikacyjnego.
UWAGA Są one określone we właściwych normach dotyczących protokółu.
Wszelkie specyficzne dla projektu definicje struktur danych i zawartości danych mogą być uwzględnione w specyficznych dla projektu specyfikacjach towarzyszących.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62056-8-5:2018-01/AC:2018-03E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62056-8-5:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia
Data publikacji 15-01-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-8-5:2017 [IDT], IEC 62056-8-5:2017 [IDT]
ICS 17.220.20, 35.110, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 62056-8-5:2018-01/AC:2018-03E