PN-EN 62056-7-5:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespól DLMS/COSEM -- Część 7-5: Profile transmisji danych lokalnych dla sieci lokalnych (LN)

Zakres

W niniejszej części IEC 62056 określono profile komunikacyjne DLMS/COSEM dla transmisji danych z pomiarów, ukształtowanych przez obiekty interfejsu COSEM za pośrednictwem Interfejsu Transmisji Danych Lokalnych (LDTI). LDTI może być częścią licznika lub Punktu Dostępu do Sieci Lokalnej (LNAP) zawierającej serwer DLMS/COSEM. W zasadniczej części niniejszej normy określono wspólne aspekty różnych profilów komunikacyjnych dla interfejsu LDTI.
W Załącznikach określono elementy specyficzne dla protokołu komunikacji. Załączniki stanowią nieodłączną część niniejszej Normy Międzynarodowej.
W Załączniku A (normatywnym) określono profil komunikacyjny wykorzystujący protokół określony w IEC 62056-21. W Rozdziale A.1 określono profil komunikacyjny, który wspiera warstwę aplikacji DLMS/COSEM, a w Rozdziale A.2 określono profil komunikacyjny wykorzystujący tryb dziedziczenia D. Interfejs pod względem fizycznym stanowi interfejs optyczny określony w IEC 62056-21:2002, 4.3.
W Załączniku B (normatywnym) określono profil komunikacyjny wykorzystujący protokół określony w IEC 62056-3-1. W Rozdziale B.1 określono profil komunikacyjny, który wspiera warstwę aplikacji DLMS/COSEM, a w Rozdziale B.2 określono profil komunikacyjny wykorzystujący tryb dziedziczenia. Interfejs pod względem fizycznym stanowi skrętka wykorzystująca sygnalizację nośnej znana pod nazwą Euridis Bus.
W Załączniku C (normatywnym) określono profil komunikacyjny oparty na 3-warstwowym, ukierunkowanym na połączenia i opartym na HDLC profilu DLMS/COSEM określonym w IEC 62056-7-6. Interfejs pod względem fizycznym stanowi RS-485 lub TIA-232-F.
W Załączniku D (normatywnym) określono profil komunikacyjny wykorzystujący warstwę fizyczną określoną w EN 13757-2 i opartą na HDLC warstwę przesyłania danych określoną w IEC 62056-46. Interfejs pod względem fizycznym stanowi skrętka z sygnalizacją pasma podstawowego.
W Załączniku E (normatywnym) określono profil komunikacyjny wykorzystujący UDP/IP. Interfejs pod względem fizycznym nie jest objęty zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej.
Profile komunikacyjne w Rozdziałach A.1, B.1 i Załącznikach C, D i E wspierają warstwę aplikacji DLMS/COSEM.
W Załączniku F (informacyjnym) wyszczególniono przykład konfiguracji LTDI.
W Załączniku G (informacyjnym) dostarczono przykłady kodowania.
W przyszłości mogą zostać dodane dodatkowe profile komunikacyjne dla innych nośników (mediów)/protokołów komunikacji. W Tablicy 1 przedstawiono właściwości profilów komunikacyjnych wykorzystujących tryby protokołów dziedziczenia i kompatybilne z DLMS/COSEM.
Urządzenie powszechnego użytku może bezpośrednio wspierać protokół komunikacji i formaty danych LTDI.
W tym przypadku klient DLMS/COSEM Interfejsu Transmisji Danych Lokalnych (LTDI) jest częścią urządzenia powszechnego użytku, jak pokazano na Rysunku 1.
Gdy urządzenie powszechnego użytku nie wspiera protokołu komunikacji i formatów danych LDTI, niezbędny jest lokalny adapter przetwarzający nośnik (medium) komunikacji i protokół LDTI na środki komunikacji urządzenia powszechnego użytku. W tym przypadku ten lokalny adapter może być częścią licznika lub LNAP, jak pokazano na Rysunku 2. Lokalny adapter ani wymiana danych między lokalnym adapterem a urządzeniem powszechnego użytku nie są objęte zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej.
Różnica ta nie ma znaczenia dla niniejszej normy, zatem przyjmuje się układ przedstawiony na Rysunku 1.
Urządzenie powszechnego użytku również nie jest objęte zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej
Rysunek 1 – Klient DLMS/COSEM Interfejsu Transmisji Danych Lokalnych (LDTI) jako część urządzenia powszechnego użytku
Rysunek 2 – Klient DLMS/COSEM Interfejsu Transmisji Danych Lokalnych (LDTI) jako część lokalnego adaptera.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62056-7-5:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespól DLMS/COSEM -- Część 7-5: Profile transmisji danych lokalnych dla sieci lokalnych (LN)
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-7-5:2016 [IDT], IEC 62056-7-5:2016 [IDT]
ICS 17.220.20, 91.140.50