PN-EN 62056-7-3:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 7-3: Profile komunikacyjne dla przewodowych i bezprzewodowych sieci lokalnych i sieci otoczenia typu M-Bus

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono profile komunikacyjne DLMS/COSEM dla przewodowych i bezprzewodowych sieci lokalnych i sieci otoczenia typu M-Bus. Ustawianie i zarządzanie kanałami komunikacyjnymi M-Bus urządzeń M-Bus, sieci M-Bus, rejestrowanie urządzeń podporządkowanych i – kiedy jest to wymagane – translatorów jest poza zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej. Zakres niniejszej normy dotyczącej profili komunikacyjnych jest ograniczony do aspektów dotyczących użycia protokołów komunikacji w połączeniu z modelem danych COSEM i warstwą aplikacji DLMS/COSEM. Struktury danych specyficzne dla protokółu komunikacji są poza zakresem niniejszej normy. Jakiekolwiek definicje struktur danych i zawartości danych specyficzne dla projektu mogą być zawarte w specyficznych dla projektu specyfikacjach towarzyszących.
Załącznik A (informacyjny) zawiera informacje o strukturach ramki M-Bus, schematy adresowania i przykład kodowania.
W Załączniku B (normatywnym) określono klasy interfejsu COSEM do ustawiania i zarządzania kanałem komunikacyjnym M-Bus przewodowym i bezprzewodowym.
Załącznik C (informacyjny) zawiera wykresy sekwencji komunikatów (MSC) dla reprezentatywnych przypadków komunikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62056-7-3:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 7-3: Profile komunikacyjne dla przewodowych i bezprzewodowych sieci lokalnych i sieci otoczenia typu M-Bus
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-7-3:2017 [IDT], IEC 62056-7-3:2017 [IDT]
ICS 35.100.70, 35.240.99, 91.140.50, 33.200