PN-EN 62054-11:2006/A1:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 11: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych odbiorników do zdalnego sterowania

Zakres

Celem niniejszej zmiany jest identyfikacja i usunięcie z IEC 62054-11:2004 wszystkich wymagań i badań dotyczących bezpieczeństwa, które zostają rozszerzone i zastąpione kompletnym zestawem wymagań i badań w IEC 62052-31:2015. We Wprowadzeniu dodano dwie pozycje do listy norm. W Rozdziale Zakres normy wstawiono jako przedostatni akapit następujący tekst: „Zagadnienie bezpieczeństwa jest przedmiotem normy IEC 62052-31:2015”. W Rozdziale Powołania normatywne dodano dwie normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62054-11:2006/A1:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 11: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych odbiorników do zdalnego sterowania
Data publikacji 28-04-2017
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62054-11:2004/A1:2017 [IDT], IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 [IDT]
ICS 91.140.50