PN-EN 61975:2010/A1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wysokonapięciowe instalacje prądu stałego (HVDC) -- Metody badań

Zakres

• poprawiono błędy drukarskie
• zmieniono tytuł punktu/podpunktu 3.1.1, 4, 4.1, 4.6, 4.6.2, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.3, 5.3.1, 5.5.1, 5.7.1, 5.7.2.1, 5.7.3.2, 5.7.4.1, 6.6, 6.8.1.1, 6.9
• zmieniono definicję/określenie 3.1.4, 3.1.5, 3.2
• usunięto tirety a) – f) we Wstępie
• usunięto tytuł podpunktu 5.7.1.1, 5.7.1.2, 5.7.1.3
• usunięto podpunkt „8.8 Sprawozdanie odchyleń”
• zmieniono treść w punkcie/podpunkcie 1, 2, 3.2, 3.2.3, 3.2.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 5.1.2.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.6.4.2, 5.7.1, 5.7.2.1, 5.7.3.2, 5.7.4.1, 5.8.1, 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.3.1, 6.1.3.4, 6.2.1.2, 6.2.2.3, 6.2.3.3, 6.2.4.1, 6.2.4.2, 6.2.4.3, 6.2.5.1, 6.2.5.2, 6.2.5.3, 6.2.5.4, 6.2.6.1, 6.2.6.3, 6.2.6.4, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.4.1, 6.4.1.1, 6.4.1.2.2, 6.4.1.2.6, 6.4.3.4, 6.5.1.1, 6.5.2.1, 6.5.4.2, 6.5.4.4.3, 6.5.4.4.4, 6.5.4.5, 6.5.5.4, 6.6.1.1, 6.6.1.4.2, 6.6.1.5.5, 6.7.1.3, 6.8.1.1, 6.8.2.3, 6.8.2.4, 6.8.3.1, 6.8.3.3, 6.8.4.3, 6.9.2.1, 6.9.2.3, 6.9.2.4, 8.1, 8.4, 8.7
• dodano nowy podpunkt 4.7, 8.7.1-8.7.3

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61975:2010/A1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowe instalacje prądu stałego (HVDC) -- Metody badań
Data publikacji 15-05-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61975:2010/A1:2017 [IDT], IEC 61975:2010/AMD1:2016 [IDT]
ICS 29.130.10, 31.080.01