PN-EN 61850-5:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Systemy i sieci komunikacyjne automatyzacji przedsiębiorstw elektroenergetycznych -- Część 5: Wymagania komunikacyjne dla modeli funkcji i urządzeń

Zakres

Ta norma część normy IEC 61850 ma zastosowanie do systemów automatyki stosowanych przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne z rdzeniem który stanowią systemy automatyki stacyjnej (SAS). Unormowuje ona komunikację pomiędzy inteligentnymi urządzeniami elektronicznymii (IED) i definiuje odnośne wymagania systemowe.
Specyfikacje tej części odnoszą się do wymagań komunikacyjnych funkcji realizowanych w systemach automatyki stacyjnej. Większość przykładów funkcji i ich wymagań komunikacyjnych w tej części pochodzi z dziedziny automatyki stacyjnej i może być ponownie zastosowana lub rozszerzona na inne dziedziny automatyzacji przedsiębiorstw elektroenergetycznych jeśli takie są stosowane. Określone są wszystkie znane funkcje i ich wymagania komunikacyjne. Należy zauważyć, że czasami zamiast określenia „dziedzina automatyki stacyjnej” stosowane jest okres lenie „dziedzina stacji”, w szczególności gdy dotyczy to zarówno urządzeń rozdzielnianych (obwody pierwotne) i systemu automatyki (obwody wtórne)
Opis funkcji nie jest zastosowany do standaryzacji funkcji, lecz do zidentyfikowania wymagań pomiędzy inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi (IED) w ramach stacji elektroenergetycznej, pomiędzy stacjami (np. dla zabezpieczeń linii elektroenergetycznych) i pomiędzy obiektami lub stacjami i zdalnymi ośrodkami prowadzenia ruchu (np. dyspozycjami mocy) i ośrodkami eksploatacyjnymi. Rozpatrywane są również interfejsy do wyniesionej obsługi technicznej (centrów nadzoru eksploatacyjnego). Ogólny zakres dotyczy wymagań komunikacyjnych dla systemów automatyki przedsiębiorstw elektroenergetycznych Podstawowym celem jest współdziałanie dla wszystkich wzajemnych oddziaływań przy zapewnieniu bezprzerwowej komunikacji dla pełnego zarządzania systemem elektroenergetycznym.
Unormowanie funkcji i ich zastosowanie jest całkowicie poza zakresem tej normy. Stąd nie powinna być zakładana pojedyncza filozofia przypisywania funkcji do urządzeń. Zdefiniowane jest wsparcie dla swobodnej alokacji funkcji, właściwy podział funkcji na części odpowiednie dla komunikacji. Określone są wymieniane dane i ich wymagane parametry.
Takie same, lub podobne inteligentne urządzenia elektroniczne stacyjne, jak zabezpieczenia i układy sterowania są identyfikowane również w innych instalacjach jak np. w elektrowniach. Stosując ta normę w odniesieniu do takich urządzeń w tych obiektach realizuje się integrację systemu np. pomiędzy sterowaniem elektrowni i odpowiednim systemem automatyki stacyjnej. Dla pewnych takich innych obszarów zastosowań jak elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne I rozproszone źrodła energii zostały już opracowane I opublikowane właściwe części normy zgodnie z seriami IEC 61850.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61850-5:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy i sieci komunikacyjne automatyzacji przedsiębiorstw elektroenergetycznych -- Część 5: Wymagania komunikacyjne dla modeli funkcji i urządzeń
Data publikacji 18-10-2013
Liczba stron 152
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61850-5:2013 [IDT], IEC 61850-5:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61850-5:2005 - wersja polska
ICS 33.200