PN-EN 61779-5:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61779-5:2004 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 5: Wymagania ogólne dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent (V/V) gazu

Zakres

Określono wymagania dotyczące przenośnych, transportowalnych i stacjonarnych przyrządów grupy II do wykrywania i pomiaru stężenia gazów lub par palnych w powietrzu. Dotyczy przyrządów przeznaczonych do wykrywania i pomiaru stężeń objętościowych gazów lub par palnych w powietrzu od 0 procent do 100 procent

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61779-5:2002 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 5: Wymagania ogólne dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent (V/V) gazu
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 01-07-2004
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 61779-5:2000 [IDT], IEC 61779-5:1998 [MOD]
ICS 17.060, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 61779-5:2004 - wersja polska