PN-EN 61400-25-4:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61400-25-4:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-4: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Odwzorowania profili komunikacyjnych opartych na standardzie XML

Zakres

Określono konkretny sposób kodowania w języku XML komunikatów niezbędnych do wymiany informacji między klientem a zdalnym serwerem i dotyczących: dostępu do danych i ich odtwarzania, sterowania urządzeniami, raportowania i rejestracji zdarzeń, funkcji publikacyjnych i subskrybenckich, samoopisu urządzeń (słownik danych urządzenia), nadawania danym typów i odkrywania tych typów. Szczególną uwagę zwrócono na odwzorowania do protokołu usług sieciowych SOAP (protokół obowiazujący dla normy)

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61400-25-4:2009 - wersja angielska
Tytuł Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-4: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Odwzorowania profili komunikacyjnych opartych na standardzie XML
Data publikacji 25-03-2009
Data wycofania 17-05-2017
Liczba stron 241
Grupa cenowa XF
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 61400-25-4:2008 [IDT], IEC 61400-25-4:2008 [IDT]
ICS 27.180
Zastąpiona przez PN-EN 61400-25-4:2017-05 - wersja angielska