PN-EN 61360-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61360-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Dane normatywne typów elementów z towarzyszącą klasyfikacją schematów dla komponentów elektrycznych -- Część 1: Definicje -- Przykłady i metody

Zakres

Określono zasady definiowania technicznych typów elementów danych z dołączonymi schematami klasyfikacji, potrzebnymi do pełnego opisania elektrycznych i elektronicznych składników, elektronicznych i elektromechanicznych materiałów użytych w sprzęcie elektrotechnicznym i w systemach. Przedstawione typy elementów danych i ich schematy klasyfikacji przewidziano do stosowania w komputerowych systemach zarządzania, przy wyborze składników, przy przetwarzaniu wykazu części i przy projektowaniu wspomaganym komputerowo

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61360-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Dane normatywne typów elementów z towarzyszącą klasyfikacją schematów dla komponentów elektrycznych -- Część 1: Definicje -- Przykłady i metody
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 15-04-2005
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 61360-1:2002 [IDT], IEC 61360-1:2002 [IDT]
ICS 29.100.20, 31.020
Zastąpiona przez PN-EN 61360-1:2005 - wersja angielska