PN-EN 61334-3-21:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61334-3-21:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Automatyzacja sieci rozdzielczej z użyciem łączności wykorzystującej tę sieć -- Część 3-21: Wymagania sieci dotyczące przesyłu sygnałów -- Urządzenia sprzęgające pojemnościowe międzyfazowe, izolowane w sieci średniego napięcia

Zakres

Określono definicje, wymagania, metody badań i wartości znamionowe dla międzyfazowych, izolowanych pojemnościowych urządzeń sprzęgających, stosowanych w łączach nośnych na liniach rozdzielczych średniego napięcia. Norma zawiera 12 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61334-3-21:2002 - wersja angielska
Tytuł Automatyzacja sieci rozdzielczej z użyciem łączności wykorzystującej tę sieć -- Część 3-21: Wymagania sieci dotyczące przesyłu sygnałów -- Urządzenia sprzęgające pojemnościowe międzyfazowe, izolowane w sieci średniego napięcia
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 18-12-2002
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61334-3-21:1996 [IDT], IEC 61334-3-21:1996 [IDT]
ICS 29.240.20, 33.040.40, 33.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 61334-3-21:2002 - wersja polska