PN-EN 61300-3-34:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61300-3-34:2003 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-34: Badania i pomiary -- Tłumienność losowo sparowanych półzłączy

Zakres

Opisano procedurę pomiarową oceny (wyrażonego w decybelach) spadku mocy optycznej będącego następstwem wtrącenia w odcinek światłowodu patchcordu zakończonego na obydwu końcach półzłączami

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-3-34:2002 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-34: Badania i pomiary -- Tłumienność losowo sparowanych półzłączy
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 23-06-2003
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-3-34:1997 [IDT], IEC 61300-3-34:1997 [IDT]
ICS 33.180.20
Zastąpiona przez PN-EN 61300-3-34:2003 - wersja polska