PN-EN 61286:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Technologia informacji -- Ustalanie kodowanych znaków graficznych do użytku w przygotowywaniu dokumentów stosowanych w elektrotechnice i w wymianie informacji

Zakres

Określono znormalizowany zbiór kodowanych znaków graficznych do stosowania na rysunkach i schematach oraz do tworzenia symboli graficznych. Uwzględniono znaki używane w elektryce w zastosowaniach ogólnych, w przetwarzaniu danych, w tekstach technicznych i w wymianie informacji. W załączniku C (informacyjnym) dokonano zestawienia porównawczego zdefiniowanego zbioru znaków z odpowiadającymi im znakami wg ISO/IEC 10646-1:2000

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61286:2004 - wersja angielska
Tytuł Technologia informacji -- Ustalanie kodowanych znaków graficznych do użytku w przygotowywaniu dokumentów stosowanych w elektrotechnice i w wymianie informacji
Data publikacji 15-11-2004
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 61286:2002 [IDT], IEC 61286:2001 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61286:2002 - wersja angielska
ICS 01.080.40, 35.040.10