PN-EN 61280-2-11:2008 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 2-11: Systemy cyfrowe -- Wyznaczanie uśrednionego współczynnika Q z wykorzystaniem histogramu amplitudy do monitorowania jakości sygnału optycznego

Zakres

Zdefiniowano wartość średnią współczynnika Q. Określono procedurę pomiaru tego współczynnika z wykorzystaniem parametrów amplitudy histogramów takich jak odchylenie standardowe i wartość średnia. Opisano zestaw pomiarowy współczynnika i jego urządzenia. Podano metodę obliczania

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61280-2-11:2008 - wersja polska
Tytuł Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 2-11: Systemy cyfrowe -- Wyznaczanie uśrednionego współczynnika Q z wykorzystaniem histogramu amplitudy do monitorowania jakości sygnału optycznego
Data publikacji 14-02-2008
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61280-2-11:2006 [IDT], IEC 61280-2-11:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61280-2-11:2006 - wersja angielska
ICS 33.180.01