PN-EN 61248-7:2004 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Część 7: Specyfikacja grupowa dotycząca induktorów wielkiej częstotliwości i transformatorów pośredniej częstotliwości o uznanej zdolności

Zakres

Podano sposób przygotowywania specyfikacji szczegółowych dotyczących induktorów wielkiej częstotliwości i transformatorów pośredniej częstotliwości przeznaczonych do stosowania w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych o częstotliwości w przedziale od 10 kHz do 2 GHz, dopuszczanych do stosowania zgodnie z procedurą uznania zdolności. Załączono formularz specyfikacji szczegółowej (BDS), w którym przedstawiono format dokumentu i wskazano odpowiednie badania brane pod uwagę dla tego rodzaju podzespołu, pozostawiając ostateczny wybór badań do umieszczenia w planie kontroli do uznania opracowującemu specyfikację. Wyszczególniono także odpowiednie wartości znamionowe i parametry

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61248-7:2004 - wersja polska
Tytuł Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Część 7: Specyfikacja grupowa dotycząca induktorów wielkiej częstotliwości i transformatorów pośredniej częstotliwości o uznanej zdolności
Data publikacji 17-12-2004
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN 61248-7:1997 [IDT], IEC 61248-7:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61248-7:2002 - wersja angielska
ICS 29.180