PN-EN 61174:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- System obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnych (ECDIS) -- Wymagania dotyczące obsługi i działania, metody i wymagane wyniki badań

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące działania, metody badania i wymagane wyniki badań wyposażenia zgodnego z normami działania, których wymagania nie są niższe od wymagań przyjętych przez IMO w rezolucji MSC.232(82).
Niniejsza Norma jest oparta na normie działania IMO w rezolucji MSC.232(82) i jest również powiązana z rezolucją IMO A.694(17) i IEC 60945. W stosowanych przypadkach, powołano się na rezolucję IMO MSC.232(82), wszystkie podrozdziały, które są identyczne z treścią rezolucji zostały wydrukowane kursywą.
Z powyższą rezolucją IMO MSC232(82) powiązane są specjalne publikacje Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) S-32, S-52, S-57, S-61, S-63 i S-64. Tam, gdzie ma to zastosowanie do tego wyposażenia w niniejszej normie zawarto fragmenty wybrane z powyższych publikacji. Tam, gdzie występuje przywołanie, wszystkie podrozdziały, które są identyczne z treścią tych publikacji zostały wydrukowane kursywą.
(232/A2.1) Te normy działania zaleca się stosować do całego wyposażenia ECDIS wprowadzanego na statki jako:
- dedykowane samodzielne stanowisko robocze.
- wielofunkcyjne stanowisko robocze będące częścią INS.
(232/A2.2) Te normy działania mają zastosowanie do trybu działania ECDIS, EDCIS w trybie działania RCDS jak określono w Załączniku G i urządzeń rezerwowych ECDIS jak określono w Załączniku F.
(232/A2.3) Wymagania dotyczące struktury i formatu danych na mapach, kodowania danych na mapach jak również prezentacji danych na mapach, znajdują się w zakresie odpowiednich norm IHO, łącznie z tymi wymienionymi w powołaniach normatywnych.
Wymagania niniejszej normy nie mają na celu ograniczenia stosowania nowych technik w wyposażeniu i systemach, pod warunkiem że udogodnienia przez nie oferowane nie są gorsze od tych, które zostały ustalone.

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61174:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- System obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnych (ECDIS) -- Wymagania dotyczące obsługi i działania, metody i wymagane wyniki badań
Data publikacji 13-04-2016
Liczba stron 236
Grupa cenowa XE
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 61174:2015 [IDT], IEC 61174:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61174:2009 - wersja angielska
ICS 47.020.70