PN-EN 61169-8:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61169-8:2010 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 8: Specyfikacja grupowa -- Złącza wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 6,5 mm (0,256 cal) ze sprzęgiem bagnetowym -- Impedancja charakterystyczna 50 om (Typ BNC)

Zakres

Podano informacje i zasady opracowywania specyfikacji szczegółowych złączy współosiowych wielkiej częstotliwości, preferowanych w zastosowaniach z kablami wielkiej częstotliwości 60096 IEC 50-3 wg IEC 60096-2, przy małych mocach, szybkich operacjach złączania/rozłączania, z mechanizmem sprzęgania bagnetowego, które są powszechnie znane jako złącza typu "BNC". Opisano wymiary sprzęgu złączy ogólnego zastosowania, szczegóły wymiarowe standardowych złączy pomiarowych, łącznie z informacjami dotyczącymi sprawdzianów i obowiązującymi badaniami, wybranymi z PN-EN 61169-1, do stosowania we wszystkich specyfikacjach szczegółowych odnoszących się do złączy typu BNC. Wskazano zalecane charakterystyki eksploatacyjne oraz uwzględniono procedury oceny jakości, programy badań i wymagania kontroli

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61169-8:2007 - wersja angielska
Tytuł Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 8: Specyfikacja grupowa -- Złącza wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 6,5 mm (0,256 cal) ze sprzęgiem bagnetowym -- Impedancja charakterystyczna 50 om (Typ BNC)
Data publikacji 26-06-2007
Data wycofania 27-04-2010
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN 61169-8:2007 [IDT], IEC 61169-8:2007 [IDT]
ICS 33.120.30
Zastąpiona przez PN-EN 61169-8:2010 - wersja polska