PN-EN 61169-53:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 53: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 16 mm ze sprzęgiem gwintowym -- Impedancja charakterystyczna 50 om (typ S7-16)

Zakres

Niniejsza część IEC 61169, będąca specyfikacją grupową (SS), zawiera zasady i wytyczne opracowywania specyfikacji szczegółowych (DS) dotyczących złączy współosiowych w. cz. sprzęganych gwintowo, stosowanych głównie do kablowych systemów rozprowadzania 50 Ω (Typ S7-16). Określono wymiary czołowych części współpracujących dla złączy ogólnego przeznaczenia klasy 2, szczegółowe wymiary standardowych złączy pomiarowych klasy 0, informacje odnośnie sprawdzania za pomocą sprawdzianów i badania wybrane z IEC 61169-1 do zastosowania we wszystkich specyfikacjach szczegółowych dotyczących złączy współosiowych w. cz. serii 4.1-9.5. W niniejszej specyfikacji podano zalecane właściwości wykonania, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu specyfikacji szczegółowej oraz uwzględniono programy badań i wymagania kontroli do poziomów oceny M i H. Złącza współosiowe w. cz. serii S7-16 o nominalnej impedancji 50 Ω z gwintowymi elementami sprzęgającymi stosowane są ze wszystkimi przewodami w. cz. oraz w liniach paskowych systemów transmisji. Graniczna częstotliwość pracy wynosi 7,5 GHz.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61169-53:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 53: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 16 mm ze sprzęgiem gwintowym -- Impedancja charakterystyczna 50 om (typ S7-16)
Data publikacji 04-04-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN 61169-53:2016 [IDT], IEC 61169-53:2015 [IDT]
ICS 33.120.30