PN-EN 61169-11:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 11: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 9,5 mm ze sprzęgiem gwintowym -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ 4,1-9,5)

Zakres

Niniejsza część IEC 61169, będąca specyfikacją grupową (SS), zawiera zasady i wytyczne opracowywania specyfikacji szczegółowych (DS) dotyczących złączy współosiowych w. cz. sprzęganych gwintowo, stosowanych głównie do kablowych systemów rozprowadzania 50 Ω (4,1-9,5).
W niniejszym dokumencie określono wymiary czołowych części współpracujących złączy ogólnego przeznaczenia klasy 2, wymiary standardowych złączy pomiarowych klasy 0, informacje odnośnie sprawdzania za pomocą sprawdzianów i obowiązkowe badania wybrane z IEC 61169-1 do zastosowania we wszystkich specyfikacjach szczegółowych dotyczących złączy współosiowych w. cz. serii 4,1-9,5.
W niniejszej specyfikacji podano zalecane właściwości wykonania, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu specyfikacji szczegółowej oraz uwzględniono wszystkie programy badań i wymagania kontroli do poziomów oceny M i H.
Złącza współosiowe w. cz. typu 4,1-9,5 o nominalnej impedancji 50 Ω z gwintowymi elementami sprzęgającymi stosowane są ze wszystkimi przewodami w. cz. oraz w liniach paskowych systemów transmisji. Graniczna częstotliwość pracy wynosi 14 GHz.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61169-11:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 11: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 9,5 mm ze sprzęgiem gwintowym -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ 4,1-9,5)
Data publikacji 08-08-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN 61169-11:2017 [IDT], IEC 61169-11:2017 [IDT]
ICS 33.120.30