PN-EN 61158-6-4:2015-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 4

Zakres

Warstwa zastosowań magistrali miejscowej (FAL) zapewnia programy użytkownika razem ze środkami dostępu do środowiska komunikacyjnego magistrali miejscowej. Pod tym względem FAL może być widziane jako „okno między odpowiednimi programami aplikacyjnymi”.
W niniejszej normie podano elementy wspólne do podstawowego krytycznego czasowo i niekrytycznego czasowo przesyłania wiadomości w komunikacji między programami aplikacyjnymi w środowisku automatyzacji i tekstów właściwych do magistrali miejscowej Typu 4. Termin „krytyczne czasowo” został użyty w celu przedstawienia istnienia okienka czasowego, w ciągu którego wymaga się wykonania jednego lub kilku konkretnych działań z pewnym zdefiniowanym poziomem pewności. Nie wykonanie konkretnych działań w ramach okienka czasowego powoduje ryzyko uszkodzenia aplikacji żądających tych działań z towarzyszącym mu ryzykiem dotyczącym wyposażenia, instalacji i prawdopodobnie życia ludzi.
W niniejszej normie wyszczególniono wzajemne oddziaływania miedzy aplikacjami oddalonymi i zdefiniowano widziane z zewnątrz zachowanie zapewniane przez warstwę zastosowań magistrali miejscowej Typu 4, w kategoriach:
a) składni abstrakcyjnej definiującej jednostki danych protokołu warstwy zastosowań przenoszone między komunikującymi się elementami aplikacji;
b) składni transferu definiującej zasady kodowania zastosowane do jednostek danych protokołu warstwy zastosowań;
c) maszyny stanów kontekstu aplikacji definiującej zachowanie się usług zastosowania widziane między komunikującymi się elementami aplikacji;
d) maszyny stanów zależności aplikacji definiującej komunikację widzianą między komunikującymi się elementami aplikacji.
Celem niniejszej normy jest zdefiniowanie protokołu przewidzianego do:
1) zdefiniowania przedstawienia powiązań prymitywów usług zdefiniowanych w IEC 61158-5-4 i
2) zdefiniowania widzianego z zewnątrz zachowania stowarzyszonego z ich transferem.
W niniejszej normie wyszczególniono protokół warstwy zastosowań magistrali miejscowej (fieldbus) Typu 4 zgodnie z Podstawowym Modelem Odniesienia OSI (ISO/IEC 7498-1) i strukturą warstwy zastosowań OSI (ISO/IEC 9545).
Podstawowym celem niniejszej nomy jest wyszczególnienie składni i zachowania się protokołu warstwy zastosowań, które przenoszą usługi warstwy zastosowań zdefiniowane w IEC 61158-5-4.
Drugim celem jest dostarczenie ścieżki przejścia z poprzednio istniejących protokołów komunikacji przemysłowej. To jest ten drugi cel, który daje dojście do różnorodności usług znormalizowanych w różnych częściach IEC 61158-6.
W niniejszej normie nie wyszczególniono indywidualnych implementacji ani wyrobów, ani nie wprowadzono ograniczeń implementacji jednostek warstwy zastosowań w ramach systemów automatyzacji przemysłowej.
Zgodność osiąga się przez implementację niniejszej specyfikacji protokołu warstwy zastosowań.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 25-07-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 61158-6-4:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 4
Data publikacji 10-03-2015
Data wycofania 29-01-2020
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN 61158-6-4:2014 [IDT], IEC 61158-6-4:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61158-6-4:2008 - wersja angielska
ICS 25.040.40, 35.100.70, 35.110
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01 - wersja angielska