PN-EN 61095:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61095:2011 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Styczniki elektromechanizmowe do użytku domowego i podobnego

Zakres

Dotyczy styczników elektromechanizmowych powietrznych do użytku domowego i podobnego, w których główne zestyki przeznaczone są do pracy w układach o znamionowych napięciach nie większych niż 440 V a.c., przy prądach łączeniowych równych 63 A lub mniejszych w kategorii użytkowania AC-7a i 32 A w kategorii użytkowania AC-7b oraz przy znamionowym umownym prądzie zwarciowym równym 6 kA lub mniejszym. Podano 99 zdefiniowanych terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61095:2009 - wersja angielska
Tytuł Styczniki elektromechanizmowe do użytku domowego i podobnego
Data publikacji 22-06-2009
Data wycofania 08-09-2011
Liczba stron 130
Grupa cenowa XB
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 61095:2009 [IDT], IEC 61095:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61095:2004 - wersja polska
ICS 29.120.99, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 61095:2011 - wersja polska