PN-EN 61082-1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61082-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice -- Wymagania ogólne

Zakres

Podano zasady i wytyczne ogólne do opracowywania dokumentów stosowanych w elektrotechnice, a także specyficzne zasady i wytyczne dotyczące określonego rodzaju dokumentów. Opisano przykłady dokumentacji i ogólne zasady rysunku. Przykłady ilustrujące podane zasady nie są niezbędne do kompletnej dokumentacji. W załączniku A do pierwszej części normy zawarto wyciąg z norm ISO dotyczących ogólnych zasad rysunku technicznego

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61082-1:1999 - wersja polska
Tytuł Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice -- Wymagania ogólne
Data publikacji 24-08-1999
Data wycofania 15-09-2006
Liczba stron 107
Grupa cenowa XA
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 61082-1:1993 [IDT], EN 61082-1:1993/A1:1995 [IDT], EN 61082-1:1993/A2:1996 [IDT]
Zastępuje PN-E-01244:1979 - wersja polska, PN-E-01245:1978 - wersja polska, PN-E-01241:1978 - wersja polska
ICS 29.020
Zastąpiona przez PN-EN 61082-1:2006 - wersja angielska