PN-EN 61043:2001 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru natężenia dźwięku -- Pomiar za pomocą pary mikrofonów ciśnieniowych

Zakres

Określono wymagania dotyczące właściwości przyrządów stosowanych do pomiarów natężenia dźwięku, które mierzą natężenie dźwięku za pomocą pary mikrofonów ciśnieniowych umieszczonych w pewnym odstępie od siebie, oraz związanych z nimi kalibratorów. Podano definicje 24 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61043:2001 - wersja polska
Tytuł Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru natężenia dźwięku -- Pomiar za pomocą pary mikrofonów ciśnieniowych
Data publikacji 27-03-2001
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 61043:1994 [IDT], IEC 61043:1993 [IDT]
ICS 17.140.50