PN-EN 61000-4-6:1999/A1:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-6:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

Zakres

Zmieniono treść rozdziałów dotyczących oceny wyników badań i sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61000-4-6:1999/A1:2003 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
Data publikacji 24-07-2003
Data wycofania 02-08-2007
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-6:1996/A1:2001 [IDT]
Dyrektywa 2004/108/EC
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-6:2007 - wersja angielska