PN-EN 61000-4-31:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-31: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności przyłączy zasilania prądem przemiennym na szerokopasmowe zaburzenia przewodzone

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 dotyczy odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na przewodzone zaburzenia elektromagnetyczne, pochodzące od zamierzonych i/lub niezamierzonych szerokopasmowych źródeł sygnału w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz.
Przedmiotem niniejszej normy jest ustanowienie wspólnego odniesienia dla oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, narażonych na zaburzenia przewodzone w przyłączach zasilania prądem przemiennym, powodowane przez zamierzone i/lub niezamierzone szerokopasmowe źródła sygnału. Metoda badań przedstawiona w niniejszej części IEC 61000 opisuje spójną metodę oceny odporności urządzenia lub systemu na określone zjawisko.
Wykluczone są urządzenia nie mające przynajmniej jednego przyłącza zasilania prądem przemiennym. Przyłącza zasilania nie przewidziane do podłączenia do sieci zasilającej prądu przemiennego, nie są uważane za "przyłącza sieciowe zasilane prądem przemiennym" i dlatego są one wykluczone.
Norma ma zastosowanie jedynie do urządzeń jednofazowych o znamionowym prądzie wejściowym ≤ 16 A; przykładanie zaburzeń szerokopasmowych do urządzeń wielofazowych i/lub do urządzeń o znamionowym prądzie wejściowym > 16 A jest w trakcie rozważań.
UWAGA 1 Jak to opisano w Przewodniku IEC 107, niniejsza norma jest podstawową publikacją EMC do wykorzystania przez komitety IEC ds. wyrobów. Jak to również określono w Przewodniku 107, komitety IEC ds. wyrobów odpowiadają za ustalenie, czy niniejsza norma dotycząca badań odporności powinna mieć zastosowanie czy też nie, a jeśli ma zastosowanie, to komitety te odpowiadają za ustalenie odpowiednich poziomów probierczych oraz kryteriów oceny działania. TC 77 i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów w kwestii oceny znaczenia poszczególnych badań odporności dla ich wyrobów.
UWAGA 2 Telekomunikacja po linii zasilającej (PLT), także znana pod nazwą szerokopasmowa komunikacja po linii zasilającej (BPL) oraz pod nazwą komunikacja po linii zasilającej (PLC).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-31:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-31: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności przyłączy zasilania prądem przemiennym na szerokopasmowe zaburzenia przewodzone
Data publikacji 07-04-2017
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-31:2017 [IDT], IEC 61000-4-31:2016 [IDT]
ICS 33.100.20