PN-EN 60974-5:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60974-5:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 5: Podajniki drutu

Zakres

Określono wymagania bezpieczeństwa i wymagania eksploatacyjne dotyczące podajników drutu w przemysłowym i profesjonalnym sprzęcie stosowanym do spawania łukowego i procesów pokrewnych. Podano definicje 11 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60974-5:2010 - wersja polska
Tytuł Sprzęt do spawania łukowego -- Część 5: Podajniki drutu
Data publikacji 26-02-2010
Data wycofania 03-02-2014
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 60974-5:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60974-5:2008 - wersja angielska
ICS 25.160.30
Zastąpiona przez PN-EN 60974-5:2014-02 - wersja angielska