PN-EN 60921:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60921:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Stateczniki do świetlówek -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Ustalono wymagania funkcjonalne dotyczące stateczników, z wyłączeniem typu rezystancyjnego, zasilanych napięciem prądu przemiennego o wartości do 1000 V i częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, współpracujących ze świetlówkami rurowymi o podgrzewanych katodach z lub bez zapłonnika lub urządzenia zapłonowego, o mocach znamionowych, wymiarach i parametrach zgodnych z podanymi w IEC 60081 lub 60901. Dotyczy kompletnych stateczników jak i ich elementów, jak rezystory, transformatory i kondensatory

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60921:2002 - wersja angielska
Tytuł Stateczniki do świetlówek -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 15-03-2005
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60921:1991 [IDT], EN 60921:1991/A1:1992 [IDT], EN 60921:1991/A2:1995 [IDT], IEC 60921:1988 [MOD]
Zastępuje PN-E-93441:1993 - wersja polska
ICS 29.140.99
Zastąpiona przez PN-EN 60921:2005 - wersja angielska