PN-EN 60871-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60871-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1000 V -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące właściwości, konstrukcji, danych znamionowych, dopuszczalnych przeciążeń oraz badań kondensatorów elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 000 V przeznaczonych głównie do stosowania w bateriach do poprawy współczynnika mocy w sieciach elektroenergetycznych o częstotliwości od 15 Hz do 60 Hz oraz w filtrach napięcia przemiennego. Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Podano wytyczne dotyczące instalowania i użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60871-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1000 V -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 26-07-2006
Data wycofania 24-04-2008
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60871-1:2005 [IDT], IEC 60871-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60871-1:2001 - wersja polska
ICS 29.240.99, 31.060.70
Zastąpiona przez PN-EN 60871-1:2008 - wersja polska