PN-EN 60870-5-104:2007/A1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Urządzenia i systemy telesterowania -- Część 5-104: Protokoły transmisyjne -- Dostęp do sieci dla IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem standardowych profili transportu

Zakres

Treść Zmiany A1 wprowadza jak niżej:
5.1 Ochrona przed utratą i powielaniem wiadomości

Zastępuje 4 zdanie ustępu 2 nowym tekstem:

Stacja wysyłająca posiada APDU lub APDUs w buforze do czasu otrzymania z powrotem swego własnego numeru sekwencji wysyłania jako otrzymany numer sekwencyjny, który jest potwierdzeniem prawidłowego przyjęcia do wiadomości dla wszystkich numerów < otrzymany numer.

6. Wybór ASDUs zdefiniowane w IEC 660870-5-101 i dodatkowo ASDUs

Zastępuje UWAGĘ w poniższej Tabeli 2 i Tabeli 6 nowym tekstem:

UWAGA: ASDUs oznaczone (CON) w kierunku sterowania są potwierdzeniem aplikacji usług i muszą być dublowane w kierunku monitora z różnych przyczyn transmisji. Te dublowane ASDUs są wykorzystywane do pozytywnego/negatywnego potwierdzenia (weryfikacji).
Wyjątek: Sterowana stacja otrzymująca ASDU ze znacznikiem czasu (identyfikator typu 58-64, 100, 101, 103, 105,107, 110-113), który ma przekroczone maksymalne dopuszczalne opóźnienie (określonego parametru systemu) nie będzie wykonywała dublowania.

7.1 Inicjalizacja stacji (6.1.5 to 6.1.7 normy IEC 60870-5-5)

Dodaje następującą UWAGĘ przed Rysunkiem 19

Rysunki 19 do 22 przedstawiają podstawowe sekwencje ustanowienia połączenia TCP (Rysunek19), Inicjalizacji sterowanej stacji (Rysunek 20), Lokalna inicjalizacja sterowanej stacji (Rysunek 21) i Zdalnego inicjowania sterowanej stacji (Rysunek 22).
W zależności od systemu operacyjnego lub stosu TCP używanego do realizacji, sekwencje mogą się nieznacznie różnić.

8.8 TYPE IDENT 107: C_TS_TA_1
Polecenie test ze znacznikiem czasu CP56Time2a

Na Rysunku 30 zastępuje

ADRES INFORMACJI OBIEKTU

przez

ADRES INFORMACJI OBIEKTU = 0

9.5. Warstwa aplikacji, podrozdział "Rodzaj Identyfikacji i przyczyna zadań transmisji" (parametry charakteryzujące stację)

Zastępuje pierwsze zdanie na początku tego podrozdziału następującym nowym tekstem:

Zacieniowane prostokąty nie są określane w tej towarzyszącej normie i nie powinny być stosowane.

Dodaje następującą UWAGĘ na końcu tego podrozdziału:

UWAGA: Przyczyna transmisji (COTe) 44 zostanie tylko zaznaczona dla nie popartych identyfikacji Typu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60870-5-104:2007/A1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy telesterowania -- Część 5-104: Protokoły transmisyjne -- Dostęp do sieci dla IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem standardowych profili transportu
Data publikacji 24-02-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60870-5-104:2006/A1:2016 [IDT], IEC 60870-5-104:2006/AMD1:2016 [IDT]
ICS 33.200