PN-EN 60812:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60812:2009 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń

Zakres

Opisano analizę rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA) oraz analizę rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA) i podano wytyczne ich stosowania do osiągnięcia różnych celów poprzez - podanie kroków proceduralnych niezbędnych do wykonania analizy; - określenie odpowiednich terminów, założeń, miar krytyczności, rodzajów uszkodzeń; - określenie podstawowych zasad; - podanie przykładów niezbędnych arkuszy lub formularzy

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60812:2006 - wersja angielska
Tytuł Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń
Data publikacji 15-07-2006
Data wycofania 05-10-2009
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza EN 60812:2006 [IDT], IEC 60812:2006 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 812:1994 - wersja polska
ICS 03.120.30, 21.020
Zastąpiona przez PN-EN 60812:2009 - wersja polska