PN-EN 60809:2015-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60809:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne

Zakres

Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do wymiennych i standardowych lamp (żarowych, wyładowczych i LED) używanych w reflektorach, lampach przeciwmgłowych i lampach sygnałowych pojazdów. W niektórych zastosowaniach, lampy te mogą być zainstalowane jako niewymienne.
Niniejsza norma jest stosowana zwłaszcza dla lamp podlegających procesowi legislacji. W szczególności, zawiera lampy wymienione w Regulaminie nr 37, nr 99 nr 128 wraz z poprawkami do porozumienia Genewskiego z 20 marca 1958 roku, Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE). Jednakże, norma ta może być stosowana również do innych lamp wchodzących w zakres tej normy, jak również do lamp, które są przedmiotem legislacji, lecz nie są zawarte w Regulaminie nr 37, nr 99 i nr 128, np. niewymienne lampy żarowe i moduły LED.
Dla znormalizowanych lamp wymiennych, norma wyszczególnia wymagania techniczne i metody badań oraz podstawowe wymagania ich zamienności (wymiarowe, elektryczne i świetlne) dla lamp normalnej produkcji oraz dla lamp wzorcowych (etalonów).
Dla większości wymagań podanych w normie podano odniesienie do “odpowiednich kart danych lamp”. Dla wszystkich lamp wymienionych w Rozdziale 8, karty danych są zawarte w tej normie lub przywołane w odsyłaczu. Dla innych lamp, odpowiednie dane są dostarczane przez producenta lampy lub jego dostawcę. Dane te mogą być oparte na krajowej legislacji.
Inne wymagania dla znormalizowanych lamp wymiennych, takie jak trwałość, utrzymanie strumienia świetlnego, odporność na skręcanie, drgania i udary są wyszczególnione w IEC 60810.
Podobne wymagania są podane w niniejszej normie dla lamp niewymiennych.
Dla niektórych metod pomiarowych podano odniesienie do IEC 60810.
Dodatkowe lampy do pojazdów drogowych, które nie są przedmiotem legislacji zostały wyszczególnione w IEC 60983.
W krajach, które dokonują legislacji poprzez homologację, np. wg wyżej wymienionych Regulaminów UN, w celu sprawdzenia zgodności sugeruje się podanie odniesienia do odpowiedniego regulaminu. IEC 60810 i IEC 60983 nie są przeznaczone do tego celu.
UWAGA 1 W różnych słownikach i normach, stosuje się różne definicje dla „lamp żarowych”, „lamp wyładowczych” i „lamp LED”. W niniejszej normie użyto określeń “lampa żarowa”, “lampa wyładowcza” i „źródło światła LED”. Jednakże, użycie terminu “lampa” dotyczy wszystkich trzech rodzajów lamp, chyba, że z kontekstu jasno wynika, że dotyczy to lamp tylko jednego rodzaju.
UWAGA 2 Tam, gdzie jest używany termin "urządzenie", oznacza on wyposażenie, które jest używane jako oprawa oświetleniowa. Jej konstrukcja może służyć jako światło przednie lub światło sygnałowe pojazdu.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60809:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne
Data publikacji 21-07-2015
Data wycofania 03-01-2022
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60809:2015 [IDT], IEC 60809:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60809:2002/A5:2013-04 - wersja angielska, PN-EN 60809:2002/A4:2009 - wersja angielska, PN-EN 60809:2002 - wersja angielska, PN-EN 60809:2002/A2:2003 - wersja angielska, PN-EN 60809:2002/A3:2005 - wersja angielska
ICS 43.040.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60809:2022-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60809:2015-07/A2:2018-04E, PN-EN 60809:2015-07/A1:2017-10E, PN-EN 60809:2015-07/A3:2019-11E