PN-EN 60695-8-1:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-1: Wydzielanie ciepła -- Wytyczne ogólne

Zakres

W niniejszej części IEC 60695-8 podano wytyczne dotyczące pomiarów oraz interpretacji wydzielania ciepła z wyrobów elektrotechnicznych i materiałów, z których wyroby te zostały wykonane.
Dane dotyczące wydzielania ciepła mogą być stosowane jako część oceny zagrożenia ogniowego, a także do potrzeb techniki zabezpieczenia przeciwpożarowego, jak opisano w IEC 60695-1-11 oraz IEC 60695-1-12.
Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona dla komitetów technicznych opracowujących normy, zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 oraz w Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa przy opracowywaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań lub warunki badań, podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane albo włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-8-1:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-1: Wydzielanie ciepła -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 07-04-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-8-1:2017 [IDT], IEC 60695-8-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-8-1:2010 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40