PN-EN 60695-7-3:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 7-3: Toksyczność lotnych produktów spalania -- Zastosowanie i interpretacja wyników prób

Zakres

Niniejsza część IEC 60695 dotyczy prób laboratoryjnych stosowanych do pomiarów toksycznych składników powstających w wyniku pożaru wyrobów elektrotechnicznych lub materiałów wykorzystywanych do ich produkcji. W niniejszej normie zawarto wytyczne interpretacji wyników takich prób. Omówiono aktualne sposoby podejścia do oceny zagrożenia toksycznego zgodne z ISO/TC 92, ISO/SC 3, określone w ISO 13344, ISO 13571, ISO 16312-1, ISO 16312-2, ISO 19701, ISO 19702 and ISO 19706. W niniejszej normie zawarto wytyczne w zakresie posługiwania się danymi dotyczących potencjalnej toksyczności przy ocenie zagrożenia ogniowego. Podano wytyczne do określania zasad, które stanowią podstawę podczas korzystania z danych dotyczących palności i toksyczności do określania zagrożenia ogniowego. Opisane metody stosuje się do danych dotyczących efektu obezwładniającego i śmiertelności na skutek oddziaływania lotnych produktów spalania. Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody prób lub warunki prób podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną powołane lub włączone do odpowiednich publikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-7-3:2012 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 7-3: Toksyczność lotnych produktów spalania -- Zastosowanie i interpretacja wyników prób
Data publikacji 19-03-2012
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-7-3:2011 [IDT]
ICS 29.020, 13.220.40