PN-EN 60684-3-247:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60684-3-247:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-247: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, o podwójnych ściankach, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o średniej i grubej ściance

Zakres

W niniejszej części IEC 60684 podano wymagania dotyczące dwóch typów koszulek termokurczliwych wykonanych z poliolefin, nieopóźniających rozprzestrzeniania płomienia, o nominalnym współczynniku skurczu 3:1, przeznaczonych do pracy w temperaturze do 100 °C. Typ A: ścianka średniej grubości, typowa średnica wewnętrzna do 200,0 mm; Typ B: grubościenna, typowa średnica wewnętrzna do 200,0 mm. Powyższe koszulki normalnie są dostępne w czarnym kolorze. Ponieważ niniejsze koszulki obejmują szeroki zakres wymiarów i grubości ścianek w Tablicy A.1 i A.2 zawarto przewodnik w zakresie dostępnych wymiarów. Użytkownik powinien ustalić faktyczny wymiar z dostawcą. Materiały spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji charakteryzują się określonymi własnościami. Zaleca się jednak, aby użytkownik przy doborze materiału do konkretnego zastosowania, kierował się rzeczywistymi wymaganiami odpowiednimi dla tego zastosowania i nie opierał się jedynie na niniejszej specyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 12-09-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60684-3-247:2011 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-247: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, o podwójnych ściankach, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o średniej i grubej ściance
Data publikacji 27-12-2011
Data wycofania 28-04-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60684-3-247:2011 [IDT], IEC 60684-3-247:2011 [IDT]
ICS 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60684-3-247:2020-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60684-3-247:2011/A1:2017-04E