PN-EN 60669-1:2002/A1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60669-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmianą objęto łączniki powszechnego użytku załączane ręcznie, wyłącznie prądu przemiennego, na napięcie znamionowe nie przekraczające 440 V i prąd znamionowy nie przekraczający 63 A, przeznaczone do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych, wnętrzowych i napowietrznych. Dodano łączniki o prądzie znamionowym 50 A. Zmieniono załącznik A, podając liczbę dodatkowych próbek wymaganych do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60669-1:2002/A1:2003 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 29-03-2006
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60669-1:1999/A1:2002 [IDT], IEC 60669-1:1998/AMD1:1999 [MOD]
ICS 29.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 60669-1:2006 - wersja polska