PN-EN 60601-2-17:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-17:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-17: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń ze źródłami radioaktywnymi zdalnie sterowanymi automatycznie w radioterapii, wykorzystującymi promieniowanie gamma

Zakres

Ustalono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zdalnie sterowanych automatycznie napędzanych elektromedycznych urządzeń do terapii ludzi promieniami gamma wykorzystując ładowanie następowe. Zawiera wymagania dotyczące urządzeń, które zawierają i wykorzystują tylko zamknięte źródła promieniowania gamma i które automatycznie sterują tymi źródłami. Nie dotyczy radioaktywnych źródeł promieniotwórczych neutronowych

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-17:2002 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-17: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń ze źródłami radioaktywnymi zdalnie sterowanymi automatycznie w radioterapii, wykorzystującymi promieniowanie gamma
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-03-2005
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-17:1996 [IDT], EN 60601-2-17:1996/A1:1996 [IDT], IEC 60601-2-17:1989/AMD1:1996 [IDT], IEC 60601-2-17:1989 [IDT]
ICS 11.040.50, 11.040.60
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-17:2005 - wersja angielska