PN-EN 60601-1-6:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-1-6:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Użyteczność

Zakres

Określono wymagania dotyczące procesu analizy, konstrukcji, sprawdzania i walidacji użyteczności, w odniesieniu do bezpieczeństwa medycznych urządzeń elektrycznych. Dotyczy normalnego użytkowania i błędów w użytkowaniu, ale nie dotyczy użytkowania nieprawidłowego

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60601-1-6:2007/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-6:2007 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Użyteczność
Data publikacji 23-11-2007
Data wycofania 13-07-2010
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-6:2007 [IDT], IEC 60601-1-6:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-1-6:2005 - wersja angielska
ICS 11.040.01
Zastąpiona przez PN-EN 60601-1-6:2010 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-1-6:2007/AC:2010E