PN-EN 60598-2-13:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60598-2-13:2007 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże

Zakres

Wyszczególniono wymagania dla opraw oświetleniowych wbudowywanych w podłoże, zawierających elektryczne źródła światła pracujące przy zasilaniu prądem elektrycznym o napięciu do 1000 V, do użytku domowego lub pozadomowego, np. do oświetlania ogrodów, dziedzińców, jezdni, parkingów, dróg rowerowych, chodników, ścieżek, miejsc spacerowych, obszarów wokół basenów kąpielowych, żłobków i podobnych zastosowań

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60598-2-13:2006/AC:2007E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-13:2006 - wersja angielska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże
Data publikacji 10-10-2006
Data wycofania 30-08-2007
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-13:2006 [IDT], IEC 60598-2-13:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 60598-2-13:2007 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60598-2-13:2006/AC:2007E