PN-EN 60549:2014-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe do zabezpieczania zewnętrznego kondensatorów równoległych

Zakres

Niniejsza norma dotyczy bezpieczników zewnętrznych stosowanych z wysokonapięciowymi kondensatorami zgodnymi z publikacją IEC 60871-1 Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1000 V - Część 1: Wymagania ogólne. IEC 60871-1 dotyczy zarówno jednostek kondensatorowych jak i baterii kondensatorów przeznaczonych do stosowania głównie do poprawy współczynnika mocy w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego a także kondensatorów przeznaczonych do stosowania w obwodach filtrów.
Bezpieczniki zgodne z tą normą są przeznaczone zarówno do wyłączania zwarć wewnątrz jednostki kondensatorowej dla zapewnienia poprawnego działania pozostałych części baterii, do której jednostka jest przyłączona (bezpieczniki jednostki), lub zwarć całej baterii kondensatorów przez odłączenie baterii od systemu elektroenergetycznego (bezpieczniki sieciowe).
W niniejszej normie terminy “prąd pojemnościowy" i „prąd indukcyjny” są stosowane do określenia prądów probierczych w obwodzie, w którym dominuje reaktancja indukcyjna lub pojemnościowa. Słowo „kondensator” jest stosowane wtedy, gdy nie ma potrzeby rozróżniania znaczeń terminów „jednostka kondensatorowa” lub „bateria kondensatorów”.
W niektórych przypadkach, bezpieczniki badane tylko według IEC 60282-1 lub IEC 60282-2 mogą być odpowiednie do stosowania z kondensatorami, jeżeli nie będą musiały wyłączać prądów pojemnościowych (np. jeżeli prądy pojemnościowe nie mogą wystąpić lub gdy będą wyłączały duże prądy indukcyjne działając jako „dobezpieczeniowe” innych aparatów, które mogą wyłączać prądy pojemnościowe).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60549:2014-01 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe do zabezpieczania zewnętrznego kondensatorów równoległych
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60549:2013 [IDT], IEC 60549:2013 [IDT]
ICS 29.120.50