PN-EN 6041:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Metoda badania – Analiza materiałów niemetalowych (nieutwardzonych) za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)

Zakres

W niniejszej metodzie badania określono procedurę wyznaczania charakterystyk utwardzania i temperatury zeszklenia materiałów niemetalowych (np. wstępnie nasyconych i układów czysto żywicznych, klejów) na potrzeby lotnictwa i kosmonautyki stosowaną w różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).
Wyniki uzyskane za pomocą tej metody mogą być przydatne do:
– określania optymalnego cyklu utwardzania (tylko łącznie z inną metodą badania np. wyznaczania Tg);
– oceny stanu żywicy;
– oceny starzenia się żywicy.
W niniejszej Normie Europejskiej nie podano żadnych wskazówek niezbędnych do spełnienia wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Obowiązkiem użytkownika niniejszej normy jest zastosowanie odpowiednich środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 6041:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Metoda badania – Analiza materiałów niemetalowych (nieutwardzonych) za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)
Data publikacji 22-03-2018
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 6041:2018 [IDT]
ICS 49.025.01