PN-EN 60404-14:2005 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Materiały magnetyczne -- Część 14: Metody pomiaru momentu dipolowego magnetycznego próbki materiału ferromagnetycznego metodą wycofywania lub obracania

Zakres

Opisano ogólne zasady pomiaru momentu dipolowego magnetycznego próbki materiału ferromagnetycznego przy użyciu uzwojenia detekcyjnego w otwartym obwodzie magnetycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60404-14:2005 - wersja polska
Tytuł Materiały magnetyczne -- Część 14: Metody pomiaru momentu dipolowego magnetycznego próbki materiału ferromagnetycznego metodą wycofywania lub obracania
Data publikacji 14-04-2005
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 60404-14:2002 [IDT], IEC 60404-14:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60404-14:2003 - wersja angielska
ICS 29.030, 17.220.20