PN-EN 6036:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -- Metoda badania -- Wyznaczanie wytrzymałości na ściskanie z karbem, bez karbu i z wypełnionym otworem

Zakres

W niniejszej normie określono metodę, którą należy stosować do wyznaczania wytrzymałości na ściskanie tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem, z karbem, bez karbu i z wypełnionym otworem. Ma ona zastosowanie do laminatów kompozytowych ze wzmocnieniem z jednokierunkowych warstw lub tkanin. W niniejszej normie nie podano żadnych wskazówek niezbędnych do spełnienia wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Użytkownik niniejszej normy jest zobowiązany do konsultacji i zapewnienia odpowiednich środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 6036:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -- Metoda badania -- Wyznaczanie wytrzymałości na ściskanie z karbem, bez karbu i z wypełnionym otworem
Data publikacji 23-02-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 6036:2015 [IDT]
ICS 49.025.40