PN-EN 60335-2-86:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 zastępuje się następującym tekstem.

Niniejsza część IEC 60335 dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych urządzeń do połowu ryb, za pomocą których woda może być elektryzowana w celu połowu ryb lub w celu wytworzenia barier dla wszystkich zwierząt żyjących w wodzie.
Napięcie znamionowe urządzeń do połowu ryb nie przekracza 250 V dla sprzętu jednofazowego i 480 V dla pozostałego sprzętu, a w przypadku urządzeń do połowu ryb przyłączonych na stałe do instalacji elektrycznej napięcie znamionowe nie przekracza 1 000 V.
Urządzenia do połowu ryb mają zastosowanie do celów badawczych i komercyjnych.
Dodatkowe wymagania dla urządzeń do połowu ryb montowanych na łodzi podano w Załączniku AA.

UWAGA 101 Przykładami urządzeń do połowu ryb, mieszczących się w zakresie niniejszej normy, są:
– elektryczne maszyny do połowu ryb zasilane z sieci oraz zasilane z przenośnych lub stacjonarnych generatorów;
– elektryczne maszyny do połowu ryb zasilane z baterii/akumulatora.

UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że:
– w przypadku urządzeń przeznaczonych do użytku na statkach lub w samolotach mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są ustalane przez służbę zdrowia, krajowe służby ochrony pracy, krajowe służby zaopatrzenia w wodę itp.

UWAGA 103 Niniejsza norma nie dotyczy:
- elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych (IEC 60335-2-76);
- urządzeń do ogłuszania zwierząt (IEC 60335-2-87);
- urządzeń odstraszających rekiny, które są noszone przez użytkownika

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-86:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb
Data publikacji 16-04-2024
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN IEC 60335-2-86:2023 [IDT], IEC 60335-2-86:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-86:2006/A12:2017-10 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-86:2006/A11:2016-05 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-86:2006 - wersja polska, PN-EN 60335-2-86:2006/A1:2006 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-86:2006/A2:2016-04 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-86:2006/A1:2006 - wersja polska
ICS 65.150