PN-EN 60335-2-82:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-82:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych w lokalach usługowo-handlowych i rozrywkowych

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych urządzeń do obsługi osób w obiektach usługowych i handlowych oraz stanowiących wyposażenie lokali rozrywkowych, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V w przypadku urządzeń jednofazowych i 480 V w przypadku pozostałych. Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-82:2002 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych w lokalach usługowo-handlowych i rozrywkowych
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-82:2000 [IDT], IEC 60335-2-82:1999 [IDT]
ICS 97.200.99
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-82:2004 - wersja angielska